101 Jocuri

Ghid practic de metode și instrumente inovative de predare-învățare

Proiectul „EDUCAȚIE +” finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA 1 evidențiază orientarea Liceului Pedagogic „Anastasia Popescu” către o educație de calitate, adaptată nevoilor în schimbare ale societății și conectată la noile demersuri europene : competente cheie, multilingvism, incluziune, dimensiune europeana, internationalizare.

Scopul proiectului este creșterea capacității școlii de a crea un mediu educațional de calitate, incluziv și diversificat, în vederea creșterii motivației și implicării elevilor în propria dezvoltare,

Învățarea prin joc este un concept utilizat tot mai mult în științele educației care avansează ideea potrivit căreia copilul dobândește diferite competențe  pe parcursul activității de joc, dând un sens lumii care îl înconjoară.  Jocul îi dezvoltă copilului competențe sociale și cognitive și o încredere în sine care îi vor permite să trăiască noile experiențe și să evolueze în medii și în contexte mai puțin cunoscute și uneori dificile. Confruntat cu astfel de situații, copilul pune în practică noi strategii, gândește într-o manieră creativă, colaborează cu partenerii de joc și învață din greșeli.

  • Jocul motivează copilul, îi facilitează concentrarea și îi stimulează memoria;
  • În clasă, acolo unde copilul devine adeseori pasiv, jocul îl face mai activ, el devine actorul propriei sale formări, colaborează și împărtășește experiențe cu partenerii săi;
  • Jocul modifică și democratizează raportul cu învățarea: copilul este mai puțin supus la stres, la frica de eșec, pentru că jocul se bazează pe reguli cunoscute și acceptate de toți;
  • Jocul îl incită pe copil la verbalizarea gândurilor, la argumentarea alegerilor și, implicit, ajută la perfecționarea limbajului;
  • Jocul îi permite copilului să-și dezvolte propriile metode de lucru, să urmeze o logică, un raționament;
  • Jocul îi fixează un scop precis, concret și îl incită pe copil să se implice în realizarea acestuia.

Jocul este un important support în activitatea didactică, pentru că mobilizează un mare număr de capacități cognitive și îi permite copilului să-și dezvolte «dorința de a învăța» și «plăcerea de a ști», noțiuni esențiale în demersul învățării prin joc. Drept urmare, considerăm că jocul este un mijloc educativ, atractiv și activ, în slujba învățării și ar fi păcat să-l ignorăm în activitatea noastră la catedră. 

11 MB,  format PDF