Termeni și condiții pentru comunicarea prin email

 

TOATE MESAJELE E-MAIL TRIMISE DIN ȘI ÎN ȘCOALA NOASTRĂ SUNT SUBIECTE ALE URMĂTORILOR TERMENI ȘI CONDIȚII.

Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” (denumit aici și “Școala”) în calitate de proprietar al website-lui jocjocjoc.ro își bazează relaționarea cu partenerii pe o comunicare promptă și facilă. Din această cauză oferim mai multe modalități de comunicare ce includ e-mail, fax, telefon, online message, video și voce, etc. Pentru a demonstra dedicația noastră pentru o comunicare promptă și facilă, am adoptat următorii termeni și condiții cu privire la comunicarea prin e-mail, ce sunt incorporate ca referința în toate mesajele trimise de către persoanele din școala noastră (angajații școlii). Comunicațiile noastre cu dumneavoastră via e-mail sunt condiționate de acceptarea de către dumneavoastră a următorilor termeni.

E-mail-ul in General
E-mail ul este o modalitate eficientă de a comunica un mesaj. Totuși, datorită naturii sale concise și informală, e-mailul poate să nu reprezinte cu acuratețe caracterul complet și final al unei probleme sau documentele oficiale ale școlii. În majoritatea cazurilor, comunicarea unui anumit aspect este făcută pe mai multe canale, precum e-mail, fax, voicemail, scrisori, IM, telefon sau personal, posibil mai multe sau chiar toate în același timp, precum în cazul în care un e-mail este răspunsul la un mesaj voicemail, un fax urmează unei întâlniri, un mesaj voicemail urmează unui e-mail, etc. E-mailul în sine, poate să nu reflecte întreaga comunicare sau să nu reprezinte un document oficial al școlii. Toate aspectele oficiale trebuie confirmate ulterior, în scris. De asemenea, simpla primire a unui e-mail de către școală poate să nu reprezinte punerea în temă a școlii, la timp sau altfel, cu privire la aspectele conținute în acel e-mail.

Informația confidențială
E-mailurile trimise de către membrii echipei noastre (și toate fișierele anexate la acestea) sunt și trebuiesc revizuite și/sau prezentate numai persoanei sau entității căreia îi sunt adresate sau destinate. Dacă primiți din greșeală, un e-mail sau acesta v-a fost înaintat din greșeală, informația conținută în respectivul mesaj trebuie să rămână întotdeauna confidențială, iar primirea unui astfel de mesaj nu va da dreptul de a folosi sau difuza informația confidențială. Va rugăm să anunțați imediat expeditorul telefonic sau prin e-mail și să ștergeți sau să distrugeți mesajul original și orice copie a acestuia. Orice utilizare, dezvăluire, reproducere sau distribuie neautorizată este strict interzisă. E-mailurile marcate ca și “Confidential” conțin informații confidențiale și/sau personale (precum date de acces, parole, documente, etc.) ce va sunt furnizate cu condiția de a le trata și de a le păstra in strictă confidențialitate și conform legilor in vigoare, și de a va asigura ca nu sunt distribuite sau folosite de către alte persoane, cu excepția scopului limitat și confidential cu care v-au fost trimise. Acest tip de informații sunt trimise în fișiere attach protejate cu parolă, aceasta fiind comunicata separat. Acceptând și revizuind informațiile confidențiale puse la dispoziție de către școală, sunteți de acord și exonerați școala de orice răspunderi sau cheltuieli pe care școala le-ar putea suporta în cazul utilizării sau difuzării neautorizate a informației confidențiale, datorată acțiunilor sau omisiunilor dumneavoastră.

Informația privată
Mesajele schimbate cu sau care implica departamentele management, juridic, HR, pot conține informații private supuse regulilor de confidențialitate in relația cu clienții și/sau confidențialității activității școlii. Caracterul privilegiat al unei astfel de informații nu va fi ignorant in cazul in care primiți un e-mail din greșeală sau v-a fost înaintat un astfel de mesaj din greșeală. În cazul în care nu sunteți destinatarul dorit al unui astfel de mesaj, vă rugăm să anunțați expeditorul imediat, telefonic sau prin e-mail și să distrugeți mesajul original și toate copiile. Orice utilizare, dezvăluire, reproducere sau distribuire neautorizată a unei informații confidențiale sau privilegiate este strict interzisa.

Instrucțiuni urgente și chestiuni oficiale; Filtre
Nu folosiți e-mailul pentru a comunica instrucțiuni urgente sau chestiuni oficiale ale școlii; este posibil ca acestea sa nu ajungă la destinatar in timp util. Toate e-mailurile sunt trimise prin Internet și procesate prin diverse filtre antivirus și antispam care, bazate pe anumite setări, pot întârzia sau respinge livrarea unui mesaj. Chestiunile urgente trebuiesc comunicate personal celui interesat, prin telefon și confirmate in scris prin fax sau e-mail. Școala își rezervă dreptul de a bloca orice sursa via Internet (domeniu, adresa de email, etc.), considerată necorespunzătoare sau compromițătoare.

Scopul utilizării
Adresele de e-mail ale școlii vor fi folosite numai în scopul derulării relațiilor profesionale cu școala noastră. Părinții, tutorii elevilor, distribuitorii, furnizorii și alte persoane care primesc mesaje de la membrii echipei noastre nu pot folosi adresele de e-mail ale membrilor echipei noastre sau detaliile de contact (sau ale oricărei alte persoane care apare in e-mailul primit din cadrul școlii) în niciun alt scop decât acela de a purta corespondența cu școala noastră in scopuri legate de buna derulare a activității școlii noastre. Primirea unui e-mail nu reprezintă acordul nostru sau al vreunui membru al echipei noastre pentru ca dumneavoastră să folosiți adresa de e-mail a membrilor echipei noastre sau detaliile sale de contact pentru marketing sau pentru a transmite aceste informații către terțe parți, un astfel de lucru fiind strict interzis.

Monitorizarea comunicațiilor
Toate e-mailurile trimise către sau de către unul dintre membrii echipei noastre pot fi retransmise, monitorizate și/sau revizuite de către persoane din școala noastră, altele decât expeditorul/destinatarul ales cu sau fără a notifica expeditorul/destinatarul ales.

Transmisii nesecurizate
Trebuie să țineți cont de faptul e-mailurile normale sunt trimise via internet care este o rețea deschisă. Deși anumite zone ale website-urilor noastre folosesc tehnologii pentru securizarea datelor și transmisiilor între dumneavoastră și școala noastră, e-mailul in general folosește Internetul, care este un sistem deschis și nu putem oferi o asigurare absolută că toate transmisiile e-mail (trimise sau primite) sunt securizate, fără erori, nu sunt corupte, incomplete sau nevirusate și/sau că nu vor fi pierdute, livrate greșit, distruse, întârziate sau interceptate/decriptate de către alte persoane. De aceea, școala noastră va sfătuiește să nu transmiteți prin e-mail informații sensibile sau personale și se exonerează de orice răspundere cu privire la e-mailuri (și conținutul acestora) dacă acestea sunt corupte, pierdute, distruse, întârziate, incomplete, livrate greșit, interceptate, decriptate sau însușite pe nedrept de către alte persoane.

Viruși, Erori
Virușii informatici pot fi transmiși în conținutul e-mailurilor, anexe la e-mail și link-uri incluse în conținutul mesajelor. Cu toate că facem eforturi ca e-mailurile noastre sa fie nevirusate sau fără alte defecte care vă pot afecta computerele în care sunt primite și deschise, este răspunderea destinatarului să se asigure ca e-mailul primit nu este virusat, prin utilizarea măsurilor de protecție cum ar fi utilizarea permanentă a aplicațiilor de tip antivirus sau anti-malware, actualizate la zi. Școala nu răspunde de nicio pierdere sau daună legată in vreun fel de primirea, utilizarea, depozitarea sau transmiterea e-mailurilor noastre. In cazul in care școala noastră retransmite un e-mail sau răspunde la un e-mail al cărui conținut a fost redactat de altcineva decât școala sau de către vreunul dintre membrii echipei noastre pentru care școala nu își asuma nicio răspundere.

ȘCOALA NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE ȘI NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CĂ EMAILURILE ȘCOLII NU SUNT VIRUSATE ȘI/SAU FĂRĂ ERORI.

Utilizarea e-mailului pentru a transmite intenționat viruși, scripturi sau cod executabil ce poate compromite securitatea computerului, sau de a obstrucționa în vreun fel transmiterea de e-mailuri, telecomunicațiile, rețelele de computere ale școlii, este interzisă și încalcă legea. Cei care încalcă aceasta prevedere vor fi raportați organelor competente.

Conținut interzis
Tuturor membrilor echipei noastre le este interzisă utilizarea e-mailului pentru a transmite orice fel de declarații/materiale de intimidare, defăimătoare, discriminatoare, hărțuitoare, ofensive sau amenințătoare sau declarații/materiale care încalcă copyright-uri sau drepturi legale ale altor persoane. Astfel de comunicații sunt împotriva politicii școlii și nu fac parte din îndatoririle membrilor echipei noastre. Școala nu își asumă nici o răspundere legată de astfel de comunicări, iar membrul echipei care se face răspunzător de încălcarea acestor politici va răspunde personal pentru orice daune provocate. Va rugăm să raportați orice încălcare a acestor politici la telefon (+4) 021 252 4665 sau email contact@anastasiapopescu.ro.

Folosirea e-mailului școlii în scopul trimiteri de mesaje de intimidare, defăimătoare, discriminatoare, hărțuitoare, ofensive sau amenințătoare către membrii echipei noastre este strict interzisă și ilegala; cei care încalcă aceasta prevedere vor fi aduși in fata legii. Utilizarea e-mailului școlii cu scopul de a instiga membrii echipei noastre la încălcarea termenilor contractelor lor de munca sau de a obstrucționa statutul lor de angajați ai școlii noastre este strict interzisa.

Drepturi, Declarații și atribuțiile școlii
Școala își rezervă toate drepturile legate de conținutul propriilor e-mailuri și de prezenta politica cu privire la e-mailuri. Nici o parte a e-mailurilor primite în mod legitim sau a prezentei politici nu poate fi reprodusă, publicată sau distribuită în niciun fel, fără permisiunea scrisa a școlii. Singurele declarații care pot fi publicate sunt cele declarate explicit ca fiind publice și sunt emise de către un oficial al școlii(de ex. Director General, Președinte, s.a.).

Declarație falsă din neglijență
Școala nu recunoaște nici o răspundere, inclusiv cea bazată pe neglijență sau pe declarații false din neglijență, pentru acuratețea, deplinătatea sau autenticitatea datelor sau a informațiilor conținute sau furnizate prin e-mail, școala nu oferă nici o garanție, expresă sau implicită, cu privire la astfel de date sau informații.

Legea aplicabila
La primirea și deschiderea e-mail-ului, sunteți de acord ca termenii și condițiile stipulate în prezenta informare se vor aplica și sunt incluse prin referire la e-mailul școlii, și orice dispută legată de prezentul e-mail va fi guvernată și interpretată conform legislației române, fără a da efect vreunui principiu care contravine legii. Sunteți de acord ca orice acțiune în justiție care rezultă din sau legată de termenii și condițiile de față poate fi supusă numai atenției tribunalelor din București, orașul unde se află sediul central al școlii.

Reclamații
Orice reclamație trebuie adresată echipei noastre la telefon (+4) 021 252 4665 sau email contact@anastasiapopescu.ro.

Termeni adiționali
Serviciile furnizate de către școală sunt sau pot fi obiectul unor termeni, condiții și acte adiționale, diferite sau în completarea celor stipulate in prezenta informare.

Mesaje de informare, Dezabonare
Unele e-mailuri trimise pot conține anunțuri sau oferte conform legii române, în cazul in care scopul sau principal îl constituie informarea celor potențial interesați sau promovarea unui serviciu. În cazul în care nu doriți să primiți mesaje cu caracter promotional de la Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu”, puteți accesa linkul menționat pentru dezabonare din corpul fiecărui e-mail; de asemenea va puteți dezabona trimițănd un mesaj la unsubscribe@anastasiapopescu.ro sau contactându-ne prin posta la adresa: Str. Zborului Nr. 7-9, Sector 3, 030594 – București.

Respectarea prevederilor legii
Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu” respecta cerințele legii cu privire la comunicare prin email și obținerea licențelor și se conformează tuturor regulamentelor guvernamentale și legilor în vigoare din România referitoare la derularea activității educaționale, în calitate de Unitate de Învățământ.