Nume profesor: NIȚĂ LUMINIȚA

Școala reprezentată: GRĂDINIȚELE ARC-EN -CIEL   sector2  BUCUREȘTI

Obiective:           

• să grupeze baloanele după criteriul culoare;
• să decupeze corect;

• să atașeze prin lipire pe o sfoară baloane de culoare corespunzătoare.


Număr de participanți:
8-16 copii

Resurse materiale: baloane (roșii, galbene, albastre, verzi), sfori în aceleași culori, foarfece, lipici, baloane din hârtie colorată, foi desenate cu sfori colorate.

Durată: 45 de minute

Loc de desfășurare: Sala de clasă


Conținut/descrierea jocului:

Cadrul didactic aranjează baloanele, legate laolaltă ca la vânzătorii de baloane, într-un colț al clasei, făcând următoarea observație: ,, Să fie oare toate la fel baloanele ?”, ,, Unele sunt identice și altele sunt deosebite!.”

După ce propunătorul distribuie câte un balon fiecărui copil, cere copiilor să pună în același loc

împreună toate baloanele care sunt de aceeași culoare. Copiii sunt ajutați să constate că s-au obținut  patru grupuri de baloane fiecare de una și aceeași culoare. Propunătorul atrage atenția că sforile sunt asortate cu baloanele. Fiecare copil este îndemnat să caute sfoara care corespunde balonului său și apoi să o înnoade. După ce au fost astfel constituite cele patru grupuri de baloane, copiii indică numele culorii fiecărui grup de baloane. Acest grup este roșu, acela este galben, celălalt este verde , etc., iar sforile acestui grup sunt roșii, galbene, verzi, etc.

Copiii se vor așeza la măsuțe unde vor primi baloane trasate pe coli colorate, foarfece și lipici și câte o coală pe care sunt desenate doar sfori colorate.  Copiii vor atașa sforii baloane de culoare corespunzătoare și le vor lipi.

Mențiuni/Sfaturi: Jocul este folosit pentru stimularea cognitivă și poate folosi pentru activitățile matematice

Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare:
Ex. La final vor fi felicitați cei care au reușit să găsească toate răspunsurile corecte și se discută pe baza noutăților aflate.