Imaginați-vă sfârșitul unei povești

Profesorul prezintă regulile jocului: Se împarte clasa pe echipe: 4-6; Profesorul citeşte cu intonaţie o parte dintr-o poveste în limba română sau într-o limbă străină, lăsând-o neterminată şi creând suspans elevilor. Echipele realizează un brainstarming şi în funcţie...

Histoire (aproape identică cu Povestea mea)

Elevii vor fi împărţiţi în patru grupe. Fiecare grupă va scrie pe a foaie de hârtie câte patru sau cinci cuvinte, care au sau nu legătură între ele. Fiecare foaie va merge la cealaltă grupă, adică foaia de la grupa întâi va merge la grupa a doua, cea de la a doua la a...

Poveste pe grupe

Obiective:            • dezvoltarea vocabularului, a exprimării corecte, cursive, coerente;• dezvoltarea imaginației și a creativității Număr de participanți: minim 4 Resurse materiale: bilețele cu indicii Durată: 20- 45 min Loc de desfășurare: în sala de clasă, afară...

Antonime… altfel

Exerciţiul este o variantă a jocului Mima. Copiii formează perechi şi, la semnalul coordonatorului, mimează diferite perechi de „antonime”: noapte şi zi; soare şi lună; râs şi plâns; apă şi foc; tinereţe şi bătrâneţe etc. Perechile se pot deplasa în spaţiul de joc şi...

Arta (colajelor) și literatura

După activităţile de lectură aprofundată a unui text literar, copiii sunt provocaţi să îl ilustreze, realizând colaje în echipă, folosind diverse imagini decupate. Întâi, se stabilesc echipele, apoi fiecare echipă primeşte materialele de lucru din care se pot decupa...

Basmul

Se formează grupe de câte patru elevi. Profesorul le spune elevilor că vor fi autorii unui basm. Basmul are un început dat, cum ar fi „Era odată o fetiţă sărmană, care locuia împreună cu mama ei bolnavă, într-o căsuţă sărăcăcioasă, de la marginea pădurii…”. Pe...