Profesor: Oprea Andrei-Mihai

Școala reprezentată: Liceul Pedagogic Anastasia Popescu

Obiective:           

• să acționeze în timp util la semnalul profesorului
• să  execute corect mișcările

• să  colaboreze cu colegii în vederea desfășurării activității


Număr de participanți: 20 elevi


Resurse materiale: Jaloane, fluier,  dispozitiv audio


Durată: 10 – 15 min


Loc de desfășurare: Terenul de sport /sala de sport


Conținut

  1. Copiii sunt poziționați câte doi față în față cu jalonul între ei la o distanță de 1,5m de acesta. La pornirea muzicii de către profesor aceștia trebuie să danseze liber, iar la oprirea muzicii trebuie sa atingă jalonul. Câștigă copilul care atinge primul jalonul (cu partener).
  •  Copiii sunt poziționați în linie pe un rând în dreptul jalonului, dansând liber. La oprirea muzicii trebuie să ridice jalonul deasupra capului. Câștigă cel care ridică primul jalonul deasupra capului. (individual)

Mențiuni:

  • Se pot aborda diferite situații, cum ar fi: să danseze cu spatele către jalon, să danseze deplasându-se doar lateral stânga sau dreapta, să folosescă doar 2-3 mișcări (ex: la următoarea melodie folosim doar brațul stâng și piciorul drept)

Activitate de reflecție cu participanții:

  • La finalul orei li se sugerează copiilor că în timpul liber vor putea reorganiza jocul fără ajutor, distrându-se cu colegii și prietenii.