de Ramona Pisoiu

  1. Mima de grup – ”Ghicește povestea ”

Obiective: dezvoltarea competențelor de comunicare nonverbală; consolidarea conținuturilor unor povești; consolidarea spiritului de echipă

Număr de participanți: peste 5

Resurse materiale: –

Durata: 20 min

Loc de desfășurare: interior / exterior

Conținut: Participanții sunt grupați câte 4 sau 5. Fiecare echipă își va alege o poveste sau un subiect pe care îl va prezenta mimând, celorlalte echipe. Câștigă echipa care ghicește cele mai multe povești sau subiecte mimate.

Mențiuni/sfaturi:

Activitate de reflecție cu participanții/evaluare: Discuții despre cum s-au simțit participanții în timpul jocului, dificultăți întâmpinate, ce au învățat.

  1. Strălucește!

Obiective: exersarea motricității orale și articularea vorbirii, dezvoltarea vocabularului, dezvoltarea atenției, a vitezei de reacție și a gândirii.

Număr de participanți: peste 5

Resurse materiale: –

Durata: 10 – 15 min

Loc de desfășurare: interior / exterior

Conținut: Jocul se desfășoară cu toți participanții în cerc, stând în picioare. Conducătorul jocului spune un cuvânt ( ex. scorpion) și, pe rând, din dreapta sa, fiecare copil va spune câte o literă din cuvântul dat. Când se termină toate literele, următorul copil va ridica mâinile și va spune ,,Strălucește!”. Jocul continuă în dreapta cu un alt cuvânt, spus de următorul copil. Se vor alege cuvinte de la cele mai ușor de spus pe litere până la cele mai complicate, ce conțin grupuri de litere sau litera x.

Mențiuni/sfaturi: O altă variantă a jocului poate fi silabisirea cuvintelor. Dacă un copil încurcă litera/silaba va ieși din joc, lăsându-se în jos și devenind observator ( se poate găsi orice altă variantă pentru ca cei care ies din joc să nu își piardă interesul sau concentrarea).

Activitate de reflecție cu participanții/evaluare: Discuții despre cum s-au simțit participanții în timpul jocului, dificultăți întâmpinate, ce au învățat.

  1. Buzzz!

Obiective: exersarea numărătorilor matematice, șiruri de numere, dezvoltarea atenției, a rapidității în gândire și a gândirii logico-matematice.

Număr de participanți: cel puțin 2

Resurse materiale: –

Durata: 10 – 15 min

Loc de desfășurare: interior / exterior

Conținut : Toți participanții stau așezați în cerc. Un jucător pornește jocul spunând ,,1” ,următorul spune ,,2” și tot așa până la un număr, stabilit în prealabil, care este înlocuit cu Buzz. Jucătorii continuă să numere zicând Buzz de fiecare dată când ar trebui pronunțat numărul stabilit. Ex. Pot spune Buzz pentru a-l înlocui în numărătoare pe 8.

Copiilor mai mari li se poate cere să spună Buzz la 8 și la fiecare multiplu al lui 8 ( 16, 24, 32 etc). Când se ajunge la 80, numărătoarea continuă astfel- Buzz 1, Buzz 2, … Buzz Buzz.

Jucătorul care zice Buzz când nu trebuie sau care zice numărul în loc de Buzz, iese din joc. Numărătoarea va continua. Se pot stabili porunci nostime pentru cei care ies din joc.

Mențiuni/sfaturi: Jocul poate fi folosit în clasă, orice lecție de matematică și poate fi complicat pe măsură ce elevii se familiarizează cu numere cât mai mari.

Se poate stabili numărătoarea începând cu 265 ( Buzz! în loc de 8) sau pot fi două numere înlocuite cu Buzz!.

Activitate de reflecție cu participanții/evaluare: Discuții despre cum s-au simțit participanții în timpul jocului, dificultăți întâmpinate, ce au învățat.

  1. Vaporul meu vine de la Londra

Obiective: dezvoltarea memoriei, atenției, a gândirii și consolidarea diverselor teme abordate în orele de Comunicare. Exemplu- cuvinte care conțin sunetul nou învățat, cuvinte spuse în ordine alfabetică, cuvinte formate din 2-3 silabe, substantive, verbe, animale, flori etc

Număr de participanți: peste 5

Resurse materiale: –

Durata: 10 – 15 min

Loc de desfășurare: interior / exterior

Conținut :Primul jucător spune-,, Vaporul meu vine de la Londra încărcat cu ananas,,( sau orice în funcție de indicația primită). Al doilea jucător vine de la Londra încărcat cu ananas și cu banane,,. Al treilea continuă adăugând un alt cuvânt. Jucătorul care greșește ordinea, iese din joc și jocul continuă până rămâne unul singur.

Mențiuni/sfaturi: O altă variantă ar putea fi să înlocuiască cuvântul rostit cu mimarea unor obiecte sau acțiuni. Ex.- ,,Vaporul meu vine de la Londra încărcat cu pantofi…și mimează că se încalță, apoi se continuă cu ,,fluier”și mimează cântatul la fluier etc.

Jocul poate avea și alt nume ,, Când voi pleca în Australia voi lua cu mine în bagaj…”

Poate fi folosit cu succes la orele de comunicare, de dezvoltare personală sau de geografie (numele orașelor pot fi inlocuite cu zone geografice, iar în bagaj pot pune obiecte specifice zonei respective).

Activitate de reflecție cu participanții/evaluare: Discuții despre cum s-au simțit participanții în timpul jocului, dificultăți întâmpinate, ce au învățat.

  1. Cercul călător/ Farfuria călătoare

Obiective: consolidarea muncii în echipă, spirit de colaborare, atenție, coordonare motrică

Număr de participanți: echipe de câte 5 – 6 participanți

Resurse materiale: cercuri de gimnastică/ farfurii/ jaloane/ creioane/bețe

Durata: 10 – 15 min

Loc de desfășurare: interior / exterior

Conținut : Timp de 2 minute vor vorbi între ei și vor găsi o strategie prin care să ridice un cerc de gimnastică folosind un singur deget și fără să vorbească, apoi să se deplaseze cu el până la un punct stabilit din sală/de afară, fără să oscileze înălțimea acestuia. Apoi să să îl ducă înapoi și să îl lase toți odată jos.

Mențiuni/sfaturi: Jocul poate fi complicat introducând alte obiecte ( farfurii, bețe, creioane ) și introducând obstacole pe parcurs.

Activitate de reflecție cu participanții/evaluare: Discuții despre cum s-au simțit participanții în timpul jocului, dificultăți întâmpinate, ce au învățat.

  1. La ce folosește!

Obiective: dezvoltarea atenției, a vitezei de reacție și controlul impulsurilor, stimularea imaginației.

Număr de participanți: cel puțin 2

Resurse materiale: scaune, mese/pupitre, diverse obiecte care pot fi manipulate ușor

Durata: 5 – 10 min

Loc de desfășurare: interior

Conținut : Participanții stau pe scaune în perechi așezați față în față cu o masă în mijloc. Pe masă se află un obiect. (Ex. penar, sticlă cu apă). La început participanții sunt întrebați la ce putem folosi acel obiect, în afara întrebuințării obișnuite? Jocul va începe atunci când unul dintre participanți sau conducătorul propune, ca utilizare pentru obiectul respectiv, joaca.

Participanții vor primi mai multe instrucțiuni- Mâinile sus, pe cap, pe piept, la nas, pe coate, etc și doar când aud cuvântul care denumește obiectul de pe masă, vor încerca să îl apuce înaintea celuilalt. Se fac 3 încercări , apoi jocul se poate complica repetând mișcările cu ochii închiși. Jocul este bine venit atunci când copiii sunt obosiți, după un test când sunt emoționați sau ca o recompensă pentru un comportament bun într-o perioadă de timp stabilită.

Mențiuni/sfaturi: Amânând cuvântul care denumește obiectul ce trebuie prins, le exersăm răbdarea, calmul și atenția. De fiecare dată poate fi schimbat obiectul dintre ei, iar discuțiile despre utilitatea obiectului le dezvoltă vocabularul, imaginația și gândirea.

Activitate de reflecție cu participanții/evaluare: Discuții despre cum s-au simțit participanții în timpul jocului, dificultăți întâmpinate, ce au învățat.

  1. ”Un cuvânt care te definește”

Obiective: autocunoașterea,coeziunea grupului, abilități de comunicare

Număr de participanți: peste 10

Resurse materiale: minge

Durata: 2 – 3 min

Loc de desfășurare: interior / exterior

Conținut : Fiecare participant va pasa altuia o minge în timp ce își va spune numele și o trăsătură de caracter care îl definește și începe cu aceeași literă ca numele. De exemplu: Sunt Oana și sunt onestă.

Mențiuni/sfaturi:

Activitate de reflecție cu participanții/evaluare: Discuții despre cum s-au simțit participanții în timpul jocului, dificultăți întâmpinate, ce au învățat.

  1. ”Salutul original”

Obiective: cunoașterea,coeziunea grupului, abilități de comunicare, spargerea gheții

Număr de participanți: peste 10

Resurse materiale: minge

Durata: 2- 5 min

Loc de desfășurare: interior/ exterior

Conținut : Participanții sunt așezați în perechi și creează un salut original, pe care apoi îl prezintă celorlalți participanți. Aceștia vor răspunde imitând salutul.

Mențiuni/sfaturi:

Activitate de reflecție cu participanții/evaluare: Discuții despre cum s-au simțit participanții în timpul jocului, dificultăți întâmpinate, ce au învățat.

  1. Desenează o lună!

Obiective: exersarea deprinderilor de a răspunde politicos, dezvoltarea motricității, coeziunea grupului

Număr de participanți: peste 5

Resurse materiale: o pensulă sau un instrument de scris

Durata: 10 – 25 min

Loc de desfășurare: interior

Conținut : Toți membrii grupului stau în cerc pe scaune, inclusiv învățătorul. Instrumentul de scris sau pensula trece din mână în mâna pe la fiecare jucător. Când cineva primeşte pensula sau instrumentul de scris, are sarcina de a desena în aer o lună cât mai frumoasă, apoi aşteaptă evaluarea profesorului şi abia după aceea (obligatoriu!) va da obiectul mai departe. Învățătorul evaluează fiecare ”desen”, apreciind ca fiind “frumoase” numai desenele celor care au mulțumit în momentul în care au primit pensula. Jocul continuă până când, ajutați fiind şi de indiciile profesorului, de “exemplul pozitiv” dat de acesta şi de cei care au înțeles ideea, toți jucătorii descoperă regula.

Mențiuni/sfaturi:

Activitate de reflecție cu participanții/evaluare: Discuții despre cum s-au simțit participanții în timpul jocului, dificultăți întâmpinate, ce au învățat.

  1. Harta – joc de explorare

Obiective: identificarea de spațiilor din școală

Număr de participanți: peste 6

Resurse materiale: creioane, coli de hârtie

Durata: 15min-30min

Loc de desfășurare:interior/ exterior

Conținut :

Participanții se împart în echipe egale. Fiecare echipă primeşte câte un creion şi o coală de hârtie având sarcina să deseneze harta (sau o parte din harta școlii) în care vor preciza care sunt spațiile pe care le găsesc, unde se amplasează şi dacă le pot folosi. În funcție de vârsta participanților fiecare echipă poate să fie însoțită sau nu de un adult. Se stabileşte perimetrul pe care fiecare echipă va trebui să-l cartografieze, timpul pe care îl au la dispoziție şi locul de întâlnire. Copiii vor trebui să precizeze care sunt condițiile de utilizare a spațiului. Fiecare echipă va pleca în expediție. Facilitatorul veghează ca activitatea să se deruleze în siguranță. Se regrupează toate echipele şi se face harta comună. Se stabilesc pe harta care sunt spațiile pe care le pot folosi şi care sunt regulile de folosire: de exemplu pe terenul de sport trebuie să ai încălțăminte adecvată, în sala de lectură trebuie să păstrezi liniștea. Se încheie activitatea prin expunerea hărții comune.

Mențiuni/sfaturi: Pentru a descoperi spațiile școlare, elevii vor crea deranj în școală. Trebuie să fie cel puțin 2-3 cadre didactice implicate

Activitate de reflecție cu participanții/evaluare: Discuții despre cum s-au simțit participanții în timpul jocului, dificultăți întâmpinate, ce au învățat.