Folosind jocul ca metodă de predare a geografiei, am ajuns la concluzia că este cea mai eficientă modalitate de a interacționa cu copiii. Jocul este o metoda activă de invățare și consolidare în care se îmbină utilul cu plăcutul, lecția de geografie devenind mai interesantă şi mai atractivă. Metoda include activități pe grupuri sau individuale, de multe ori profesorul fiind doar un coordonator. În orele de geografie se pot folosi următoarele jocuri:

Adevărat sau Fals

Denumirea metodei/Jocului:Adevărat sau Fals

Obiective:

 • să descopere greșelile incluse voit în enunțuri;
 • să reformuleze corect enunțul dat de profesor;
 • să-și consolideze cunoștințele;
 • să respecte regulile jocului în grup.

Număr de participanți: clasa de elevi
Resurse materiale : două scaune etichetate, unul cu Adevărat, iar celălalt cu Fals, cartoane cu enunțuri false și adevărate.
Durată: 15min.
Loc de desfășurare: interior
Conținut:

 • Profesorul pregătește enunțuri adevărate si false.

De exemplu: a. Vârful Moldoveanu este cel mai înalt vârf muntos din România.

b. Mureșul este afluentul Oltului.

 • Se vor pune două scaune în fața clasei cu „Adevărat” pe un scaun și „Fals” pe celălalt scaun.
 • Copiii din clasă se vor împărți în două echipe (A și B) și se vor organiza în două rânduri la câțiva metri distanță de cele două scaune.
 • Profesorul citește un enunț, iar primul copil din cele două rânduri va trebui să decidă rapid, dacă afirmația este adevărată sau falsă și se străduiește să se așeze primul pe scaunul Adevărat sau Fals.
 • Echipa care se așază mai întâi în scaunul corect, câștigă un punct.
 • Echipa cu cele mai multe puncte, câștigă.

Mențiuni/Sfaturi: –

Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare: La finalul jocului se vor corecta enunțurile false, iar copiii vor fi lăudați pentru participare.


Copacii, prietenii mei

Denumirea metodei/Jocului : Copacii, prietenii mei.

Obiective:

 • să cunoască caracteristicile copacilor;
 • să se ajute unul pe celălalt;
 • să se simtă bine.

Număr de participanți: clasa de elevi

Loc de desfășurare: curtea școlii, parcul, grădina botanică

Conținut:

 • Copiii vor fi împărțiți în perechi.
 • Un copil din fiecare pereche va fi legat la ochi și va fi condus de partenerul lui către un copac din apropiere.
 • Copilul legat la ochi trebuie să pipăie, să miroasă, să analizeze copacul, apoi va fi îndepărtat de el și întors la locul de unde a plecat.
 • După ce copiii vor fi dezlegați la ochi trebui e să ghicească ce copac au îmbrățișat.

Mențiuni/Sfaturi: Profesorul își poate alege două ajutoare pentru supravegherea jocului. De asemenea, jocul se poate complica, cel legat la ochi să fie condus spre un copac, pe căi ocolite, mai greu de parcurs.

Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare: La finalul jocului copiii vor fi apreciați pentru felul cum au colaborat și au recunoscut unele specii de copaci.


Caută și găsește!

Denumirea metodei/Jocului: Caută și găsește!
Obiective:

 • să-și dezvolte abilitățile de citire, scriere și înțelegere a unui text;
 • să-și dezvolte spiritul de cooperare;

Număr de participanți: clasa de elevi
Resurse materiale : texte informative, un set de întrebări, coli albe de hârtie.
Durată: 30min.
Loc de desfășurare: sala de clasă
Conținut:

 • Elevii sunt împărțiți în grupuri de câte trei.
 • În fiecare grup, un copil va fi secretarul, adică cel care scrie întrebările și răspunsurile; altul va fi vânătorul de întrebări, iar celălalt va fi vânătorul de răspunsuri.
 • Profesorul lipește pe pereți un text informativ.
 • Întrebările vor fi ascunse prin clasă, iar Vânătorul de întrebări le va căuta. Atunci când găsește o întrebare, el trebuie să o memoreze și să o dicteze secretarului.
 • Vânătorul de răspuns trebuie să caute răspunsul la întrebare pe textele de pe perete să l memoreze și să-l dicteze secretarului.
 • Primul grup care găsește toate întrebările și răspunsurile este câștigătorul.

Mențiuni/Sfaturi: Profesorul poate schimba rolurile în grupul de trei, dacă jocul trenează.

Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare:
La final vor fi felicitați cei care au reușit să găsească toate răspunsurile corecte și se discută pe baza noutăților aflate.


Două adevăruri și o minciună

Denumirea metodei/Jocului: Două adevăruri și o minciună
Obiective:

 • să-și testeze cunoștințele;
 • să respecte regulile jocului;

Număr de participanți: clasa de elevi
Durată: 15min.
Loc de desfășurare: sala de clasă
Conținut:

 • Profesorul spune trei enunțuri legate de subiectul lecției.
 • Două sunt adevărate și unul este o minciună.
 • Orice copil care intuiește minciuna are un punct.
 • Elevul cu cele mai multe puncte câștigă.
 • Pentru început se vor folosi enunțuri simple, apoi pe parcursul jocului, copiii vor deveni tot mai informați despre tema lecției.

De exemplu:

 1. Etna este cel mai înalt vulcan din Europa;
 2. Vulcanul Vezuviu este situat lângă Napoli;
 3. Ultima erupție a vulcanului Ciomatu a fost în anul 1838.

Mențiuni/Sfaturi: Corectarea erorilor/greșelilor se poate face la final pentru a nu întrerupe fluxul jocului.

Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare: La finall, copiii vor fi felicitați și se discută enunțurile false.


Harta sonoră

Denumirea metodei/Jocului: Harta sonoră
Obiective:

• să asculte și să noteze ceea ce percep;
• să se bucure de natură;
Număr de participanți: clasa de elevi
Resurse materiale : carton/foaie , creioane.

Durată: 10min.
Loc de desfășurare: curtea școlii, parc, grădină botanică
Conținut:

 • Profesorul împarte fiecărui copil o bucată de carton și un creion, apoi îi pune să stea într-un loc liniștit, nu foarte departe unul de altul.
 • Copiii vor marca pe carton locul în care se află, cu un x.
 • Cu mare atenție copiii ascultă sunetele din jurul lor și desenează pe cartoane simboluri/ semne care să reprezinte sunetele pe care le aud.
 • După zece minute se vor compara sunetele înregistrate și se identifică sunetele comune.

Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare: Se va discuta cu copiii despre importanța unei hărți cu semnele ei convenționale, despre tipuri de hărți și vor fi apreciați pentru ‘’hărțile‘’ realizate.


Rebus geografic

Denumirea metodei/Jocului: Rebus geografic
Obiective:

 • consolidarea cunoștințelor;
 • dezvoltarea creativității.

Număr de participanți: clasa de elevi
Resurse materiale : fișă -rebus, creion.
Durată: 15min
Loc de desfășurare: sala de clasă
Conținut: Jocul se desfășoară cu întreg colectivul de elevi, fiecare copil primind câte o fișa cu un careu. Rebusul este pregătit de profesor, iar copiii trebuie să dea răspunsuri corecte și să completeze căsuțele. Fișa se poate da la începutul orei pentru a descoperi titlul lecției noi, pe parcursul orei, dar și la final sub formă de evaluare.
Mențiuni/Sfaturi: Jocul se poate și formula și de către elevi, care stabilesc căsuțele și întrebările, iar clasa, impărțită în două grupe , le cerecetează și le dezleagă. Dacă un elev dintr-o grupă nu poate da răspunsul, el va fi ajutat de participanții celeilalte grupe.

Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare:

Rebusul geografic poate fi folosit în scopuri diferite – de la îmbogățirea cunoștințelor, consolidarea, fixarea, transferul acestora – la verificare, evaluare, dezvoltarea creativității.