Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” face parte din proiectul „Stem en Action” al cărui scop este să susțină și să introducă în practica educativă a școlilor partenere abordări noi privind învățarea integrată a științelor și a artelor, având ca “numitor comun” Matematica, dobândirea de către elevi a abilităților și competențelor de învățare prin cooperare în context European, integrarea TIC și a unor metode nonformale care să faciliteze înțelegerea noțiunilor științifice, prin transferul de cunoștințe de la un domeniu de studiu la altul.

Jocurile didactice s-au dovedit a fi o parte importantă a acestui stil de învățare trans-diciplinar motiv pentru care ne-am gândit că ar fi util să le adunăm pe toate într-un blog pe care să-l punem la dispoziția tuturor doritorilor. Invităm pe această cale toate cadrele didactice din toată țara să vină cu propuneri de jocuri sau să se inspire și să aplice cu succes jocurile propuse de noi.

Vă dorim mult succes și vă așteptăm în echipa noastră ca să construim împreună un portal serios de jocuri didactice!