Nume învățător / profesor: Cristiana Paraschiv 

Şcoala reprezentată: Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu”

Obiective:           

• să identifice elementele structurale ale plantelor sau animalelor;

• să verifice cunoștințele predate;

• să-și dezvolte imaginația.


Număr de participanți: clasa de elevi


Resurse materiale: fișa – jumătate de rebus


Durată: 15 minute


Loc de desfășurare: sala de clasă


Conținut/descrierea jocului:

La sfârșitul lecției, fiecare elev va primi o fișă de evaluare cu un subiect privind formularea unor enunțuri și 2 rebusuri completate parțial. Elevii vor completa jumătate de rebus, cealaltă fiind completată deja. Nu vor exista indicii pentru aflarea cuvântului. Prin formularea enunțurilor corecte și completarea celor 2 rebusuri, elevii pot să verifice cunoștințele învățate și să-și dezvolte imaginația.

Mențiuni/Sfaturi:

Jocul poate avea un rebus completat parțial de profesor și jumătate de rebus creat de elev. Pentru formularea enunțurilor sunt folosite noțiuni din lecție.

Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare:

Jumătate de rebus poate fi folosit pentru fixarea cunoștințelor dar și pentru evaluarea și implicarea elevilor la lecție.