Se va audia un cântec în limba română sau într-o limbă străină studiată, urmărindu-se textul pe tabla interactivă.

După înţelegerea globală a mesajului transmis de cântec, copiii vor citi fiecare strofă separat. Se va insista asupra elementelor de gramatică şi a vocabularului dificil.

După analiza întregului cântec, se cântă de la început până la sfârşit pentru a le da copiilor satisfacţia activităţii dusă la bun sfârşit.

Menţiuni / Sfaturi:

În alegerea cântecelor trebuie să se țină cont de vârsta, nivelul şi vocabularul acumulat de către elevi.

Elevii vor fi întrebaţi la sfârşit dacă jocul i-a ajutat să-şi dezvolte vocabularul pe o anumită temă în limba străină respectivă.

Număr de participanţi: 10+

Resurse: tabla interactivă, dicţionare

Loc de desfășurare: sala de clasă.