1. 1,2,3 Ne bouge pas!

Denumirea metodei/Jocului: 1, 2, 3 Ne bouge pas!
Obiective: – înțelegerea unor comenzi simple în limba franceză
– pronunțarea corectă a cuvintelor și a expresiilor folosite în joc
– respectarea regulillor jocului în grup
Număr de participanți: cel puțin 10 elevi

Vârsta: 4+
Resurse materiale :nimic
Durată: 15min
Loc de desfășurare: interior/exterior
Conținut:
Copiii se aliniaza la distanta de cel puțin 5 m de cel care coordoneza jocul
Jocul incepe cand coordonatorul se întoarce cu spatele și spune: “1,2,3 ne bouge pas” . In acest timp, ceilalti jucatori incearca sa se apropie ca mai mult. După ce a spus „Ne bouge pas!” coordonatorul jocului se intoarce cu fata la restul jucatorilor. Cine este prins in miscare, este trimis inapoi la linia de start.
Se repeta pana cand cineva ajunge la perete.Castiga primul care ajunge la perete. Castigatorul va fi coordonator in runda urmatoare.
Coordonatorul poate folosi diferite tactici pentru a-i prinde pe ceilalti in miscare: ex: sa rosteasca foarte repede expresia, sau sa alterneze rostirea rapida cu cea lentă, sa schimbe comanda( 1, 2,3 Mange une banane!)

Mențiuni/Sfaturi: este bine ca primul coordonator de joc sa fie profesorul pentru înțelegerea corecta a regulilor jocului, pronunțarea corecta a cuvintelor, exemple de comenzi diferite. De asemenea, profesorul se poate alatura și grupului de copii aliniați. Atenția copiilor la joc va fi mai buna.
Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare:
La finalul jocului se vor repeta expresiile/cuvintele noi care au apărut pe parcursul jocului iar copiii vor fi lăudați pentru participare.

1, 2, 3 Ne bouge pas!

Buburuzele de la Grădinițele „Arc-en-Ciel” vă cheamă la joacă!1, 2, 3 Ne bouge pas! Aceasta e varianta în limba franceză a jocului „1, 2, 3 – la perete stai!”.Și această oră a fost inspirată tot de activitățile de formare din cadrul proiectului Educație +, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus.

Publicată de Grădinițele „Arc-en-Ciel” & Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu" pe Marţi, 23 octombrie 2018
  1. Changez les places!

Denumirea metodei/Jocului: Changez les places!

Obiective: – să numere corect în limba franceză
– pronunțarea corectă a cuvintelor și a expresiilor folosite în joc
– respectarea regulillor jocului în grup

Număr de participanți: cel puțin 5 elevi

Vârsta: 4+

Resurse materiale :un scaun pentru fiecare copil
Durată: 15min
Loc de desfășurare: sala de clasă
Conținut:
Coordonatorul jocului este profesorul. Copiii se așează pe scaunele aliniate lângă perete. Se începe numărătoarea de la stânga la dreapta. Dacă niciun copil nu s-a încurcat, coordonatorul jocului spune :”Changez les places!”. Copiii își schimba locurile reluând numărătoarea.
Dacă un copil greșește, jocul se oprește. Cel care s-a încurcat iese din joc, scoțând și scaunul din rând.
Coordonatorul jocului da din nou comanda ” Changez les places!”. Jocul continuă pana când cei rămași nu încurcă numărătoarea.

Mențiuni/Sfaturi: pentru copiii din ciclul gimnazial, jocul poate fi adaptat și pentru numere ce depășesc ordinul zecilor sau sutelor. De asemenea se poate numără și din doi în doi etc.

Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare:
La finalul jocului se reia numărătoarea cu toți copiii. Cei care au ieșit din joc vor spune numărul la care s-au incurcat/pe care nu l-au știut.
Vor fi felicitați cei care au dus jocul pana la sfârșit dar și ceilalți copii pentru participarea la joc.

  1. 1, 2, 3 Me voilà!

Denumirea metodei/Jocului: 1, 2, 3 Me voilà!

Obiective: – redactarea de texte funcționale simple în limba franceză
– utilizarea de cuvinte, sintagme, enunțuri în contexte familiare.
– pronunțarea corecta a cuvintelor în limba franceza.
Număr de participanți: cel puțin 10 elevi

Vârsta: 10+
Resurse materiale :foi de hârtie, fotografii ale copiilor din clasa
Durată: 2h
Loc de desfășurare: sala de clasă
Conținut:
Copiii vor scrie scurte texte în limba franceza în care se vor prezenta, vor vorbi despre ce le place, despre pasiunile lor. Fiecare copil își va lipi o fotografie pe prezentarea pe care o va citi în fata colegilor.
Mențiuni/Sfaturi: Proiectul poate fi finalizat cu expunerea lucrărilor în clasă sau chiar în holul scolii. Astfel copiii se vor cunoaște mai bine, își vor descoperi pasiunile comune.
Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare:
După prezentarea tuturor lucrărilor, vor fi evidențiați copiii care ale căror proiecte au avut coerență și originalitate.
https://www.facebook.com/liceulanastasiapopescu/videos/1104605509710506/

  1. Amis du monde entier

Denumirea metodei/Jocului: Amis du monde entier
Obiective: – utilizarea de cuvinte, sintagme, enunțuri în contexte familiare.

– pronunțarea corecta a cuvintelor în limba franceza.

– folosirea instrumentelor digitale

– îmbunătățirea competenţelor de comunicare în limba franceză
Număr de participanți: cel puțin 10 elevi

Vârsta: 11+
Resurse materiale :tabla interactivă, laptop, materiale video
Durată: 2h
Loc de desfășurare: sala multimedia
Conținut:

Copiii vor realiza scurte filme (2-5 min) în care se vor prezenta, vor vorbi despre ce le place, despre pasiunile lor. Filmele vor fi vizionate la clasă.

Mențiuni/Sfaturi: Pentru a-i motiva pe copiii în realizarea proiectelor, filmele pot fi folosite în parteneriate de corespondență cu alte școli.
Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare:
După prezentarea tuturor materialelor video, vor fi evidențiați copiii care ale căror proiecte au avut coerență și originalitate. Se va discuta despre importanța studiului limbilor străine.
( Sunt materialele trimise prin we transferpentru STEM)

  1. Qui suis-je?

Denumirea metodei/Jocului: Qui suis-je?

Obiective: – asocierea unei imagini cu un cuvânt ce reprezintă un obiect/un fruct/un animal.
– utilizarea de cuvinte, sintagme, enunțuri în contexte familiare.
– pronunțarea corecta a cuvintelor în limba franceza.
Număr de participanți: cel puțin 5 elevi

Vârsta: 6+
Resurse materiale : cartonașe cu imagini, coronițe din carton.
Durată: 30 min
Loc de desfășurare: sala de clasa

Conținut:

Copiii se vor așeza în cerc. Coordonatorul jocului așează în mijloc cartonașe cu imagini așezate cu fața în jos. Fiecare participant la joc va alege un cartonaș pe care îl atașază coroniței, fără a se uita la imagine. Fiecare va trebui să ghicească ce reprezintă imaginea atașată coroniței punând întrebări fiecărui coleg de joc care poate răspunde doar cu da sau nu.

Ex: Je suis grand? Non!

Je suis blanc? Oui!

J’ai des ailes? Non

Je mange des carottes?Oui!

Je suis un lapin? Oui!

Cel care ghicește primul va aștepta până când majoritatea găsește răspunsul corect.
Mențiuni/Sfaturi: Pentru copiii cu vârste mici se va alege o temă ( ex: les animaux de la ferme) care va fi anunțată. Coordonatorul de joc îi poate ajuta pe copii în formularea corectă a întrebărilor și poate opri jocul dacă acesta trenează.
Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare:
La final vor fi felicitați cei care au reușit să ghicească primii ce reprezintă imaginea de pe coroniță, cei care au formulat întrebările corect etc.

  1. L’acrostiche

Denumirea metodei/Jocului: L’acrostiche
Obiective: – utilizarea de cuvinte în contexte familiare.

Dezvoltarea imaginației
Număr de participanți: cel puțin 10 elevi

Vârsta: 10+
Resurse materiale : foi, creioane colorate
Durată: 45 min
Loc de desfășurare: sala de clasa

Conținut:

Fiecare participant va primi o foaie de hârtie și creioane colorate. Apoi își vor scrie prenumele pe verticală.

Pornind de la fiecare literă a prenumelui vor adăuga un cuvânt ( substantiv sau adjectiv) care să-i reprezinte.

Ex:

Creative

Requin

Instrument

Stylo

Thé

Intelligente

Nounours

Ami

Odată terminat acrostihul, fiecare participant va veni în fața clasei și îl va prezenta celorlați explicând alegerea cuvintelor.

Ex: Je suis créative.J’aime les requins. Je joue d’un instrument, du violon. j’aime ecrire avec le stylo. Je bois du thé chaque jour. Je suis intelligente. J’aime les nounours. Je suis un bon ami.

Mențiuni/Sfaturi: La final se poate organiza o expoziție cu toate lucrările copiilor.

Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare:
După prezentarea tuturor lucrărilor, vor fi evidențiați copiii care ale căror proiecte au avut coerență și originalitate.

  1. Jeux de rôle

Denumirea metodei/Jocului: Jeux de rôle
Obiective: – utilizarea de cuvinte, sintagme, enunțuri în contexte familiare.
– pronunțarea corecta a cuvintelor în limba franceza.
– dezvoltarea imaginației

Număr de participanți: cel puțin 10 elevi

Vârsta: 10+
Resurse materiale : nimic
Durată: 1h
Loc de desfășurare: sala de clasa

Conținut:

Copiii vor fi împărțiți în echipe. Fiecare echipă va fi formată din 4-5 copii.

Li se va comunica tema jocului. Ex: A l’école.

Fiecare echipă va avea la dispoziție 20 min pentru a realiza o scurtă scenetă care să respecte tema dată.

Odată trecute cele 20 de minute, se va treage la sorți ordinea în care echipele își vor prezenta sceneta.

Mențiuni/Sfaturi: Scenetele cele mai reușite pot fi prezentate la spectacole, serbări ale clasei/școlii.

Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare:
După prezentarea tuturor scenetelor, se va alege cea mai interesantă și originală prezentare.

  1. Poèmes

Denumirea metodei/Jocului: Poèmes pour les petits
Obiective: – utilizarea de cuvinte, sintagme, enunțuri în contexte familiare.

– redactarea unor texte simple cu rimă în limba franceză
– dezvoltarea creativității

Număr de participanți: cel puțin 10 elevi

Vârsta: 10+
Resurse materiale : foi, creioane
Durată: 30min
Loc de desfășurare: sala de clasa

Conținut: Se vor alege cuvinte care să rimeze.

Ex:

Feuille – Ecureuil

Sapin – Lapin

Copiii vor scrie poezii scurte ajutându-se de cuvintele date. Apoi le vor citi în fața clasei.

Mențiuni/Sfaturi: Poeziile cele mai reușite pot fi publicate pe site-ul școlii sau în revista școlii. Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare:
Copiii vor fi felicitați pentru poeziile scrise. Vor fi evidențiați cei ale căror poezii sunt coerente și originale.

  1. Karaoke

Denumirea metodei/Jocului: Karaoke
Obiective: – dezvoltarea abilităților de ascultare și înțelegere a unui material audio în limba franceză;

-dezvoltarea abilităților de citire și înțelegere a unui text;

– pronunțarea corectă a cuvintele în limba franceză
Număr de participanți: cel puțin 10 elevi

Vârsta: 10+
Resurse materiale : tabla interactivă, dicționare
Durată: 30min
Loc de desfășurare: sala multimedia

Conținut: Se va audia un cântec în limba franceză urmărindu-se textul pe tabla interactivă. După înțelegerea globală a mesajului transmis de cântec, copiii vor citi fiecare strofă separat. Se va insista asupra elementelor de gramatică și a vocabularului dificil.

După analiza întregului cântec, se cântă de la început până la sfârșit pentru a le da copiilor satisfacția ducerii la bun sfârșit a activității.

Mențiuni/Sfaturi: În alegerea cântecelor trebuie să se țină cont de vârsta, nivelul și vocabularul acumul de către elevi.

Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare:
Se va discuta cu copiii referitor la dificultățile întâmpinate în înțelegerea materialului audio și scris, la analiza gramaticală.

Ştiţi ce oră este?

Nu, nu este nici ora de muzică, nici ora de dans. Este ora de limba germană a copiilor de la clasa a VI-a de la Liceul Pedagogic "Anastasia Popescu", care ne demonstrează, încă o dată, că învățarea unei limbi străine prin cântec, joc și mișcare este una dintre cele mai bune metode de lucru cu copiii, indiferent de vârstă.Și această oră a fost inspirată tot de activitățile de formare din cadrul proiectului Educație +, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus.

Publicată de Grădinițele „Arc-en-Ciel” & Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu" pe Miercuri, 17 octombrie 2018
  1. Histoire

Denumirea metodei/Jocului: Histoire
Obiective: – Să redacteze texte funcționale simple în limba franceză
– să utilizeze cuvinte, sintagme, enunțuri în contexte familiare.

– să-și dezvolte imaginația

Număr de participanți: cel puțin 10 elevi

Vârsta: 10+
Resurse materiale : foi de hârtie, creioane
Durată: 30min
Loc de desfășurare: sala de clasă

Conținut: Elevii vor fi împărţiţi în patru grupe. Fiecare grupă va scrie pe o foaie de hârtie câte patru sau cinci cuvinte, care au sau nu legătură între ele. Fiecare foaie va merge la cealaltă grupă, adică foaia de la grupa întâi va merge la grupa a doua, cea de la a doua la a treia şi aşa mai departe. Fiecare echipă va trebui să alcătuiască o poveste folosind cuvintele respective, respectând regulile gramaticale, nu neapărat şi pe cele logice! Se pot compune poveşti amuzante sau science fiction.

Fiecare echipă va prezenta poveste celorlați colegi.

Mențiuni/Sfaturi: Profesorul va supraveghea cele patru echipe, va corecta greșelile de scriere etc.

Cele mai interesante povești pot fi publicate pe site-ul sau în revista școlii.

Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare:
La finalul activității se va alege cea mai interesantă poveste.