The picnic-lecţie culinară în aer liber
DENUMIREA METODEI/JOCULUI: -lecţie culinară-the English picnic

OBIECTIVE: -asimiliarea unui vocabular culinar prin raportarea la el în mod practic-pregătind reţete, gustat din produse etc

-exersarea abilităţilor de a comunica în limba engleză în situaţii inedite

– NUMĂR DE PARTICIPANȚI: cel puţin10

-VÂRSTA PARTICIPANŢILOR: +6

– RESURSE MATERIALE: coşuri de picnic, pătură, produsele pregătite în prealabil acasă, tablă interactivă

– DURATĂ: 30-50 min

– LOC DE DESFĂȘURARE: sală de curs, parc

– CONȚINUT:

Elevii au studiat în prealabil vocabularul necesar culinar şi au fost instruiţi să pregătească o reţetă simplă a unui produs care poate fi luat la un picnic-sandwichuri, limonada, biscuiţi etc. Aceştia au venit cu produsele la şcoală şi am pregătit împreună un spaţiu potrivit unui picnic.

Lecţia a avut loc în două etape, una în şcoală, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi cealaltă în parcul din apropierea şcolii.

În şcoală:Copiii şi-au prezentat fiecare produsele în limba engleză, având la dispoziţie atât reţeta scrisă, cât şi produsul final adus spre degustare.
Apoi, au gustat fiecare din produsele aduse, exersând dialoguri libere pe temă culinară. Distracţia a fost în toi când elevii au participat la karaoke.

În parc
Lecţia din parc a urmărit aceleaşi obiective ca cea din şcoală, doar că a fost mult mai aproape de condiţiile unui picnic real desfăşurat în aer liber. Deşi scopul a fost de a petrece timp împreună într-un cadru plăcut, dincolo de sala de clasă, elementul surpriză, vremea capricioasă de primăvară, ne-a provocat să ne adaptăm la o furtună neprevăzută. Astfel, pe lângă cele deja studiate, exersate la lecţia din şcoală, am învăţat să ne adaptăm la realitate.

– MENȚIUNI/SFATURI: Lecţiile au fost pregătite pe un termen lung-2 săptâmâni, timp în care am studiat vocabularul culinar, am trimis email părinţilor informându-i de planurile noastre şi rugându-i să ne vină în ajutor cu ingredientele necesare realizării unor reţete. A fost o muncă de echipă profesor-elevi-părinţi care a activat şi pregătit succesul activităţii desfăşurate la şcoală şi, apoi, în parc. Scopul acestor activităţi este de a-i pune pe copii cât mai în contact cu lumea înconjurătoare, de a se raporta la ea cu interes şi motivaţie şi, mai ales, de a învăţa să facă faţă unor situaţii neprevăzute. Profesorul trebuie să-şi păstreze calmul şi să trateze astfel de întâmplări ca pe o resursă de a-i învăţa pe copii cum să se raporteze la condiţiile imprevizibile ale vieţii.

– ACTIVITATE DE REFLECȚIE CU PARTICIPANȚII/EVALUARE

Evaluarea a constat în gustarea produselor, discuţia despre ele şi screierea unei compuneri cu tema My English Picnic.

FEEDBACK ELEVI: elevii au fost încântaţi de ambele tipuri de activităţi întrucât, pe lângă că au învăţat multe cuvinte noi, au spus că au şi putut gusta din produsul muncii lor. De asemenea, ieşirea în parc şi întâmplarea cu furtuna a reprezentat pentru ei o reală aventură despre care au vorbit multe zile în şir. Alţi elevi de la alte clase şi –au exprimat dorinţa să aibă picnicuri şi, astfel, această activitate se va transforma într-o tradiţie a orelor de limba engleză. Succesul a fost într-atât de mare la nivel de şcoală, că şi alţi profesori au adoptat modelul şi au început să aibă mai multe ieşiri de acest tip.

  1. English it-lecţie virtuală

DENUMIREA METODEI/JOCULUI: -lecţie virtuală-english it

OBIECTIVE: -abilitatea de a comunica într-un spaţiu virtual pentru a avea acces la resursele puse la dispoziţie acolo şi de a le folosi într-un mod interactiv

-reactivarea vocabularului referitor la calătorii

-relaxarea atmosferei prin cântece

– NUMĂR DE PARTICIPANȚI: cel puţin 10

-VÂRSTĂ PARTICIPANŢI: +9

– RESURSE MATERIALE: tablă interactivă, telefoane mobile, platforme virtuale www.edmodo.com ,www.edpuzzle.com , www.tes.com

– DURATĂ: 50 min

– LOC DE DESFĂȘURARE: sala media

– CONȚINUT:-plan de lecţie ataşat

Elevii sunt introduşi într-un spaţiu virtual creat www.edmodo.com – english it https://new.edmodo.com/groups/english-it-26976009 în prealabil de către profesor. Fiecare dintre ei are acces la telefon/tabletă şi poate urmări concomitent lecţia pe tabla interactivă. Pentru a relaxa atmosfera şi a avea un punct de pornire, în clasa virtuală english it, copiii răspund la un scrutin(poll) referitor la destinaţii de călătorie. Au loc apoi discuţii libere legate de rezultatul scrutinului argumentate de fiecare în parte.

Elevii sunt introduşi în lecţia virtuală creată cu ajutorul platformei www.tes.com , loc în care este încărcat manualul în formă digitală, cântece şi filmuleţe alese în funcţie de tema lecţiei. https://www.tes.com/my-resources/lessons/zSnDXBmflCXt5Q/edit.

De asemenea, pentru a consolida vocabularul vizat-călătorii-, elevii sunt introduşi şi pe platforma www.edpuzzle.com pentru a răspunde la întrebările din cadrul unui filmuleţ din lecţia virtuală. Elevii pot răspunde folosind telefoanele şi argumenta răspunsurile oral.

Lecţia poate fi studiată şi ulterior întrucât rămâne înregistrată online şi elevii pot avea cacces şi la fişe de lucru descarcându-le individual acasă.

– MENȚIUNI/SFATURI: pentru a crea astfel de lecţii virtuale, profesoul trebuie să-şi facă iniţial conturi pe aceste platforme. Pregătirea lecţiilor necesită foarte mult timp dar resursele pe care profesorul le poate accesa sunt nelimitate având în vedere că interentul este foarte generos în acest sens. Avantajul principal în crearea acestui tip de lecţii este că generează foarte mult interes în rândul elevilor şi pot fi uşor accesate apoi şi de acasă.

– ACTIVITATE DE REFLECȚIE CU PARTICIPANȚII/EVALUARE

La finalul acestei lecţii, s-a revenit în clasa virtuală english it pentru a participa la un quizz. Astfel, toţi elevii au fost evaluaţi cu ajutorul modului rapid şi eficient de a răspunde, folosind fiecare telefonul mobil.

-FEEDBACK ELEVI: astfel de ore virtuale au devenit foarte rapid populare în rândul elevilor, aceştia abia aşteptând, conform spuselor lor, asemenea activităţi. La finalul anului şcolar, la o activitate la ora delimba engleză în care elevii alegeau cele mai bune momente la şcoală din anul repsectiv, lecţiile virtuale au fost menţionate de către foarte mulţi dintre ei.

Board games-irregular verbs
DENUMIREA METODEI/JOCULUI: -board games-learning irregular verbs

OBIECTIVE: -învăţarea verbelor neregulate în limba engleză într-un mod distractiv şi interactiv

-dezvoltarea spiritului de colaborare în cadrul grupului sau echipei

– NUMĂR DE PARTICIPANȚI: cel puţin 8

-VÂRSTĂ PARTICIPANŢI: +10

– RESURSE MATERIALE: board games, foaie, hartie, zaruri

– DURATĂ: 15-30 min

– LOC DE DESFĂȘURARE: sala de clasă

– CONȚINUT: Elevii sunt provocaţi să inventeze un joc tip board game care să vizeze verificarea cunoştinţelor referitoare la verbele neregulate din limba engleză. Întrucât aceste verbe sunt foarte complicat de reţinut folosind metoda clasică de învăţare, această metodă le-a stimulat atât creativitatea cât şi interesul de a le memora.

Astfel, împărţiţi pe echipe, copiii au pregătit în clasă materialele necesare, au pictat, inventat reguli şi au scris un regulament pentru jocul respectiv. În funcţie de gradul de dificultate al întrebărilor şi răspunsurilor primite, participanţii avansau sau nu în joc, la final existând câte un premiu, ales tot de ei.

Jocul a creat mult interes iar elevii au învăţat în acest fel verbe care nu puteau fi memorate în prealabil oricât de multe exerciţii lucrau la clasă.

– MENȚIUNI/SFATURI: elevii au fost împărţiţi în prealabil în grupe şi li s-a explicat clar ce anume va verifica board game-ul respectiv. Avantajul este că poate fi jucat apoi la mai multe clase şi, de fiecare dată, a înregistrat un succes rapid în învăţarea acestor verbe altadată foarte anevoioasă. De asemenea, elevii pot crea board game-uri şi cu alte teme la alte materii, cu precizarea că este indicat să verifice câte un subiect specific pentru a avea, într-adevăr, succesul scontat.

– ACTIVITATE DE REFLECȚIE CU PARTICIPANȚII/EVALUARE

Elevii au fost evaluaţi pe parcursul jocului atât de către profesor care a asistat şi a monitorizat buna desfăşurare a acestuia, cât şi de către elevii care au creat board game-urile şi au stabilit clasamentul final în funcţie de răspunsurile date.

-FEEDBACK ELEVI: elevilor le place să se joace, aşadar o astfel de activitate care i-a încurajat nu numai să se joace, dar şi să inventeze un joc, le-a stimulat interesul şi cheful de competiţie. Board game-ul a fost folosit apoi la mai multe clase. Au spus că nu s-au mai distrat demult aşa de bine învăţând ceva.

Realizarea unui buletin meteo-emisiune tv-proiect
DENUMIREA METODEI/JOCULUI: realizarea unui buletin meteo

OBIECTIVE: -asimilarea vocabularului referitor la vreme într-un mod distractiv şi provocator

-dezvoltarea spiritului de colaborare în cadrul grupului

-exersarea capacităţii de a avea un discurs coerent în limba engleză în scopul transmiterii de informaţii precise

-gestionarea emoţiilor în faţa camerei de luat vederi

– NUMĂR DE PARTICIPANȚI:minim 10

-VÂRSTĂ PARTICIPANŢI: +7

– RESURSE MATERIALE: hartie colorata, foarfece, lipici, polistiren, camera video, tablă interactivă

– DURATĂ: proiect, desfăşurat pe parcursul a trei săptămâni în cadrul orelor de club de limba engleză, câte 50 min fiecare.-3 ore în total-

– LOC DE DESFĂȘURARE: sala media, curtea şcolii

– CONȚINUT:

Elevii au fost împărţiţi în grupe de câte 4/5 şi au primit fiecare câte o temă: prezentarea unor tipuri de vreme pe parcursul unei săptâmâni. Fiecare grup şi-a împărţit rolurile şi s-au apucat de lucru.

Pentru a-şi face o idee şi mai bună legată de vreme, copiii au ieşit alături de profesor în curtea şcolii.

Reveniţi în şcoală, au continuat munca la proiect cu şi mai mult entuziasm:

La finalizarea acestei activităţi de compunere a materialelor necesare, la următoarea oră, fiecare grupă a prezentat pe rând câte un buletin meteo. Fiecare grupă a fost înregistrată video de către profesor, elevii reuşind să-şi depăşească emoţiile pe măsură ce exersau. Au existat mai multe duble care i-au ajutat pe copii să-şi corecteze poziţia în faţa camerei, discursul şamd.

Ultima etapă a fost cea de vizionare a emisiunilor realizate de elevi. Aceştia s-au auto-evaluat în acest fel, venind cu idei de îmbunătăţire a realizării unor materiale video ulterioare.

– MENȚIUNI/SFATURI: perioada de pregătire a unui astfel de proiect constă în studierea vocabularului necesar în prealabil şi, de asemenea, de a oferi elevilor anumite direcţii-tips– pentru a avea o prezentare coerentă în faţa celorlalţi: cuvinte de legătură, metode de captare a atenţiei, modalităţi de adresare şamd. Elevii pot deveni excesiv de timoraţi în faţa camerei, deşi materialul lucrat este foarte bun. Astfel, aceştia exersează exprimarea fluentă în limba engleză în condiţii inedite. Pentru că sunt filmaţi şi munca lor capătă un caracter ludic, copiii îşi pot gestiona emoţiile mai eficient.

– ACTIVITATE DE REFLECȚIE CU PARTICIPANȚII/EVALUARE

Elevii s-au auto-evaluat urmărind materialele video prezentate în ultima etapă a proiectului, impresiile lor fiind notate în caiet-jurnalul de proiect. De asemenea, am folosit platforma www.edpuzzle.com, unde am încărcat o parte din filmuleţe, adăugând punctual întrebări pe măsură ce emisiunea rula. Aceasta platformă oferă posibilitatea de a folosi un scurt material video drept lecţie, adăugând diverse comentarii sau întrebări în funţie strict de materialul vizionat. Elevii pot răspunde la întrebări folosind tableta proprie.

https://edpuzzle.com/content – VID_20180327_175416

-FEEDBACK ELEVI: elevii s-au simţit motivate în plus să participle la o astfel de lecţie pentru că au avut posibilitatea să se vadă într-o postură inedită, aceea de prezentatori tv. Mult timp după finalizarea acestei lecţii, elevii încă o mai menţionează şi îşi doresc să repete experienţa.

Did you know? –Fun facts about animals-documentare
DENUMIREA METODEI/JOCULUI: ştiai că…? informaţii interesante despre animale

OBIECTIVE: -asimilarea vocabularului referitor la animale într-un mod interactic şi distractiv

-dezvoltarea spiritului de colaborare în cadrul grupului

-exersarea abilităţii de a se exprima corect, coerent în public

NUMĂR DE PARTICIPANȚI: minim 10

-VÂRSTĂ PARTICIPANŢI: +8

RESURSE MATERIALE: hartie colorata, foarfece, lipici, polistiren, tablă interactivă

DURATĂ: proiect, desfăşurat pe parcursul a trei ore de curs, câte 50 minute fiecare.

LOC DE DESFĂȘURARE: sala media, sala de clasă

CONȚINUT: Elevilor li s-a prezentat o serie de filmuleţe interesante cu informaţii despre animale în cadrul unei lecţii încărcate pe platforma educaţională www.tes.com : https://www.tes.com/my-resources/lessons/qybJeeWoyh-ZeQ/edit. Tot în cadrul aceleiaşi lecţii, elevii au răspuns apoi la un quizz pe tema filmuleţului vizionat. Pe măsură ce au vizionat video-ul, copiii au fost încurajaţi să-şi ia notiţe cu ce anume li s-a părut lor interesant.

Următoarea etapă a proiectului a constat în continuarea documentării, de această dată în cadrul grupelor şi alegerea în cadrul fiecărei grupe a unor animale de prezentat.

S-au adunat materiale, poze, informaţii şi, fiecare echipă de lucru a finalizat proiectul prin prezentarea lui în faţa celorlalţi.

– MENȚIUNI/SFATURI: elevii au fost stimulaţi de varietatea domeniului studiat şi de modul în care au avut posibilitatea de a intra în contact cu el.

– ACTIVITATE DE REFLECȚIE CU PARTICIPANȚII/EVALUARE

Elevii au fost încurajaţi să adreseze întrebări la finalul fiecărei prezentări şi să evalueze şi auto-evalueze informaţiile din cadrul proiectului. Au notat pe parcursul filmului vizionat propriile observaţii, au fost evaluaţi prin quizz ul respectiv iar întregul proiect a servit drept exemplu pentru a învăţa procesul de documentare: sortare, adaptare, prezentare a unor materiale diverse.

-FEEDBACK ELEVI: elevii au fost fascinaţi de descoperirile pe care le-au făcut cercetând despre animale. Fiecare echipă a învâţat lucruri noi de la echipele celelalte.

At the park-jocuri de mimă specifice activităţilor de timp liber în parc
DENUMIREA METODEI/JOCULUI: jocuri de mimă în aer liber

OBIECTIVE: -reactivarea vocabularului de timp liber- jocuri şi activităţi în aer liber

-relaxarea şi învăţarea prin practică

NUMĂR DE PARTICIPANȚI: minim 5

-VÂRSTĂ PARTICIPANŢI: +5

RESURSE MATERIALE: hartie colorata, bileţele

DURATĂ: 40 min

LOC DE DESFĂȘURARE: parc

CONȚINUT: Elevii au mers alături de profesor în parcul din apropierea şcolii. Odată ajunşi acolo, fiecare a trebuit să mimeze câte o activitate dintre cele trase la sorţi dintr-un recipient cu bileţele pregătit în prealabil de către profesor. De exemplu, au mimat activitţţi sau jocuri precum skipping, riding a bike, climbing a tree etc.

De asemenea, au primit comenzi de la profesor şi de la colegi pentru a face diverse activităţi în parc- să alerge până la leagăne, să adune 10 frunze, să atingă un stâlp de iluminat, să se aşeze câte 5 pe o bancă sau pe câte o buturugă etc.

Elevii au participat cu interes pe parcursul întregii activităţi, la finalul acesteia având şi moment de recreere în care au putut să şi facă o parte dintre activităţile pe care le-au mimat anterior.

MENȚIUNI/SFATURI: această activitate trebuie să ţină cont de condiţiile meteo întrucât cel mai de dorit este să aibă loc în aer liber. Poate fi folosită la orice altă limbă străină întrucât vizează un vocabular de bază asimilat prin joacă.

ACTIVITATE DE REFLECȚIE CU PARTICIPANȚII/EVALUARE

Elevii au reţinut mult mai bine vocabular jucat, făcând posibilă inserarea în cadrul jocurilor a unor elemente de vocabular treptat mai dificile. Se pot da premii la finalul activităţii în funcţie de răspunsurile primite. Acestea pot fi tot jocuri sau timp oferit copiilor de recreere.

-FEEDBACK ELEVI: „mai vrem, mai vrem!” este ceea cea au spus copiii la finalul activităţii. Joaca şi învâţarea au ca cel mai bun mediu natura.

Realizarea unei hărţi culturale-Costumes and Customs throughout the world
DENUMIREA METODEI/JOCULUI: realizarea unei hărţi culturale

OBIECTIVE: -reactivarea vocabularului referitor la călătorii şi obiceiuri/tradiţii de pe mapamond

-exersarea abilităţii de documetare, stimularea creativităţii

-exersarea spiritului de colaborare în cadrul grupului şi a exprimării în public

NUMĂR DE PARTICIPANȚI: minim 10

-VÂRSTĂ PARTICIPANŢI: +11

RESURSE MATERIALE: costume naţionale, produse culinare specifice unor anumite ţări, laptop, videoproiector

DURATĂ: 50 min

LOC DE DESFĂȘURARE: sala de clasă

CONȚINUT: Elevii au fost împărţiţi în echipe de cîte 3 sau 4 şi au ales fiecare câte ţară pe care doreau să o prezinte. O parte dintre echipe au ales să prezinte ţara aleasă cu ajutorul unei scenete la un restaurant, alţii au ales să prezinte costumele naţionale şi obiceiurile din acea ţară, alţii au alăturat prezentării lor câte un filmuleţ. Această metodă a solicitat din plin creativitatea copiilor, presupunând o idee ce le aducea mai aproape diverse ţări din lume.
Au lucrat în echipe şi au adunat informaţii despre uimitoarea Japonia, fascinantul Mexic, dar şi despre îndrăgita România. În final, au prezentat minunat în limba engleză.

MENȚIUNI/SFATURI: elevii au venit pregătiţi de acasă cu costume, s-au documentat cu privire la tradiţiile din ţara aleasă spre prezentare şi au realizat în acest fel o hartă culturală care a ilustrat o imagine complexă a unei ţări.

ACTIVITATE DE REFLECȚIE CU PARTICIPANȚII/EVALUARE

Elevii au participat la discuţii în urma fiecărei prezentări, au adresat întrebări, au realizat, de asemenea, chestionare care au evaluat informaţiile din cadrul proiectelor.

-FEEDBACK ELEVI: au fost încântaţi de deghizări şi de jocul scenic. Mâncarea tradiţională a anumitor ţări prezentate a fost deliciul tuturor echipelor. Întreaga şcoală a fost interesată de proiect datorită prezentării ingenioase.

Lecţie virtuală –evaluare media –plan de lecţie ataşat
DENUMIREA METODEI/JOCULUI: lecţie virtuală-evaluarea prin mijloace media

OBIECTIVE: -reactivarea vocabularului referitor la oameni din peşteră şi animale preistorice

–abilitatea de a comunica într-un spaţiu virtual pentru a avea acces la resursele puse la dispoziţie acolo şi de a le folosi într-un mod interactiv

-exersarea timpului trecut într-o situaţie contextuală potrivită cu tema studiată

NUMĂR DE PARTICIPANȚI: minim 10

-VÂRSTĂ PARTICIPANŢI: +9

RESURSE MATERIALE tablă interactivă, telefoane mobile, platforme virtuale www.edmodo.com ,www.edpuzzle.com , www.tes.com

DURATĂ: 50 min

LOC DE DESFĂȘURARE: sala media

CONȚINUT: Elevii sunt introduşi într-un spaţiu virtual creat www.edmodo.com – Cavemen and dinosaurs https://new.edmodo.com/groups/cavemen-and-dinosaurs-26992223 în prealabil de către profesor. Fiecare dintre ei are acces la telefon/tabletă şi poate urmări concomitent lecţia pe tabla interactivă. Pentru a relaxa atmosfera şi a avea un punct de pornire, în clasa virtuală cavemen and dinosaurs, copiii răspund la un scrutin(poll) referitor la o posibilă călătorie în timp. Where and when would you like to travel back in time if you had a time machine?

when I was a baby17{26451500a60febec307c83e3cb8d621f65f7ef0fac04fdcf7520834076546428}, 1 vote(s)

in the 90’s33{26451500a60febec307c83e3cb8d621f65f7ef0fac04fdcf7520834076546428}, 2 vote(s)

during the dinosaurs’ age0{26451500a60febec307c83e3cb8d621f65f7ef0fac04fdcf7520834076546428}, 0 vote(s)

other period50{26451500a60febec307c83e3cb8d621f65f7ef0fac04fdcf7520834076546428}, 3 vote(s)

Au loc apoi discuţii libere legate de rezultatul scrutinului argumentate de fiecare în parte. Pornind de la discuţia conform căreia copiilor le e frică de dinozauri şi din acest motiv au evitat perioada lor, profesorul îi introduce în lecţia virtuală încărcată pe www.tes.com : https://www.tes.com/my-resources/lessons/Bq0vqjSiGiZKaw/edit în care elevii au acces atât la manualul în formă digitală, cât şi la documente diverse care fac studierea şi împrietenirea cu dinozaurii mai plăcută. De asemenea, pentru a consolida vocabularul vizat, elevii sunt introduşi şi pe platforma www.edpuzzle.com pentru a răspunde la întrebările din cadrul unui filmuleţ din lecţia virtuală. Elevii pot răspunde folosind telefoanele şi argumenta răspunsurile oral.

Pentru a evalua atât cunoştinţele legate de vocabular cât şi cele gramaticale-a timpului trecut-, elevilor li se prezintă un film The Smell of prey încărcat pe platforma edpuzzle.com – The Smell of Prey | Walking with Dinosaurs in HQ | BBC căruia I s-au adăugat de către profesor întrebări punctuale.

Lecţia poate fi studiată şi ulterior întrucât rămâne înregistrată online şi elevii pot avea cacces şi la fişe de lucru descarcându-le individual acasă.

MENȚIUNI/SFATURI: pentru a crea astfel de lecţii virtuale, profesoul trebuie să-şi facă iniţial conturi pe aceste platforme. Pregătirea lecţiilor necesită foarte mult timp dar resursele pe care profesorul le poate accesa sunt nelimitate având în vedere că interentul este foarte generos în acest sens. Avantajul principal în crearea acestui tip de lecţii este că generează foarte mult interes în rândul elevilor şi poate fi uşor accesată apoi şi de acasă.

– ACTIVITATE DE REFLECȚIE CU PARTICIPANȚII/EVALUARE

La finalul acestei lecţii, s-a revenit în clasa virtuală cavemen and dinosaurs pentru a participa la un quizz de 20 de întrebări din tema studiată.. Astfel, toţi elevii au fost evaluaţi cu ajutorul modului rapid şi eficient de a răspunde, folosind fiecare telefonul mobil.

https://www.edmodo.com/home#/quiz/grade/quiz_run_id/15170229
-FEEDBACK ELEVI: în cadrul platfomei www.edmodo.com, în lecţia Cavemen and dinosaurs, elevii au postat diverse comentarii după ce lecţia a luat sfârşit:

Luca Mihai Kallwass
posted to
Cavemen and dinosaurs
May 03, 2018 · 11:26 AM

The dinosaurs were bigggggg!!!!
It was cool!!!!!!!
😊😊😊😊😊

9.Joc de rol pe teme culturale

DENUMIREA METODEI/JOCULUI: Joc de rol pe temă culturală

OBIECTIVE: -cunoaşterea unor elemente de cultură şi civilizaţie referitoare la mituri şi legende din folclorul scoţian

-exersarea lecturii şi a extragerii de informaţii specifice

-exersarea abilităţilor de comunicare

NUMĂR DE PARTICIPANȚI: minim 10

VÂRSTĂ PARTICIPANŢI: +8

RESURSE MATERIALE: foi colorate, foarfece, lipici, fişe de lucru

DURATĂ: 50 min

LOC DE DESFĂȘURARE: sala de curs

CONȚINUT: Personaje de legendă au fost prezentate elevilor cu ajutorul unor fişe de lucru cu tema The Mystery of the Loch Ness Monster. Ca urmare, copiii au navigat prin vocabularul nautic-lucând cu ajutorul fişelor primite vocabularul pe această temă-, au poposit un pic în Scoţia unde, citind şi rezolvând sarcinile referitoare la text, au încercat sa dezlege Misterul Monstrului din Loch Ness. Apoi, au citit pe roluri, s-au împrietenit cu expresii noi pe care mai apoi le-au și folosit într-un dialog fantastic între mai mulți mici Nessie pe care i-au adus la viață.

MENȚIUNI/SFATURI: activitatea este complexă dar are ca scop stimularea interesului elevilor pentru legende şi mituri şi apropierea de cultura şi tradiţia anglo-saxone. Combinând sarcinile de lucru şi aducând un element distractiv în peisajul lecţiei, precum crearea acestui personaj my nessie, a relaxat atmosfera şi i-a făcut pe elevi mai interesaţi de un subiect aparent dificil.

– ACTIVITATE DE REFLECȚIE CU PARTICIPANȚII/EVALUARE

Elevii au un caiet de scriere separat în care îşi notează şi adaugă fişele studiate, iar la final adaugă şi impresii despre întreaga activitate. Dialogul liber de la finalul activităţii a evaluat cunoştinţele asimilate pe parcursul lecţiei.

-FEEDBACK ELEVI: elevii au spus că le-a plăcut să se joace cu figurinele create de ei, partea ceamai amuzantă fiind, răsfoind din impresiile lor, fiind dialogul improvizat de la final. A fost interesant să se joace de-a monstrul din Loch Ness şi să-şi imagineze ce-ar face şi ce-ar spune.

10.Realizarea unei reviste în format letric-magazine– şi a uneia virtuale-e-zine-News from the past

DENUMIREA METODEI/JOCULUI: Realizarea unei reviste în format letric şi a uneia vituale-E-zine-News from the past

OBIECTIVE: – fixarea unor arii de vocabular precum school, entertainment, games, food , fashion.

– consolidarea timpurilor trecut si prezent alăturate adverbelor de timp şi de frecvenţă asociate lor

-Aprofundarea la nivel personal ale acestor perioade prin luarea de interviuri părinţilor, prima lor resursă pentru a afla informaţii din trecut.

NUMĂR DE PARTICIPANȚI: minim 10

VÂRSTĂ PARTICIPANŢI: +9

RESURSE MATERIALE: foi colorate, foarfece, lipici, telefoane, tablă interactivă, platforme online www.edmodo.com şi www.bookcreator.com

DURATĂ: 50 min a câte 4 şedinţe

LOC DE DESFĂȘURARE: sala media

CONȚINUT: Elevii studiază în prima lecţie folosirea corectă a timpurilor prezent şi trecut în comparaţie, oferindu-le exemple şi exerciţii de vocabular care vizează temele propuse în proiect. Apoi, sunt încurajaţi să scrie un chestionar care apoi va fi folosit pentru a intervieva părinţii acasă cu ajutorul telefoanelor mobile. Înregistrările vor fi ascultate apoi la şcoală de către toţi elevii şi vor fi folosite drept materiale pentru scrierea unor articole.

Împărţiţi pe echipe, elevii vor colabora şi vor scrie fiecare câte un articol pentru revista în format letric.

În paralel, elevii vor fi invitaţi în clasa virtuală creată pe www.edmodo.com E-zine 3rd step GO! https://new.edmodo.com/groups/e-zine-3rd-step-go-28797658 unde vor putea comunica şi ataşa materiale utile aticolelor lor. De asemenea, li se va prezenta de către profesor platforma educaţională www.bookcreator.com, unde elevii pot crea o revistă digitală, adăugând, pe lângă articole, videoclipuri şi înregistrările din interviuri.

La final, elevii vor avea atât revista scrisă de ei în format letric, cât şi cea digitală. https://read.bookcreator.com/F4Xnp7sdEAX7ht8XMGGEEgMK3pn2/Ued2ZEULR2OFbrXR1p2U2w

MENȚIUNI/SFATURI: activitatea îi înurajează pe copii să abordeze metode variate de documentare-interviuri, adunare de informaţii, scrierea propriu-zisă a articolelor- şi să trateze aceeşi temă în două feluri. Scrierea revistei virtuale presupune lucru intens şi solicitant, dar rezultatul este unul incitant pentru elevi şi poate deveni o resursă pentru foarte multe alte subiecte.

– ACTIVITATE DE REFLECȚIE CU PARTICIPANȚII/EVALUARE

Elevii se auto-evaluează cu ajutorul editării şi reeditării articolelor în echipe.

FEEDBACK ELEVIşi CITITORI: elevii au fost mândri de produsul lor , revista a circulat în şcoală fiind citită de aproape toţi elevii şcolii. Reacţiile au fost pozitive şi mulţi alţii şi-au dorit să facă şi ei un proiect similar. De asemenea, revista a fost publicată online şi pe pagina şcolii şi a primit multe like-uri şi aprecieri Cristina Popa Well done, kids! Really nice! Congratulations! 👍👏

Prof. lb engleză Camelia Radu

Participant la cursul CLIL-Innovative Methods and Tools în cadrul proiectului Erasmus+