Obiective:           

• să execute diferite mișcări cu mingea;
• să colaboreze cu membrii echipei pentru atingerea obiectivului comun.


Număr de participanți:
minim 5


Resurse materiale: un număr de mingi egal cu numărul echipelor formate


Durată: 5 min


Loc de desfășurare: sala de sport sau afară


Conținut/descrierea jocului: Se formează echipe de câte 6 – 8 elevi şi se aliniază în şir, unul după altul. Intervalul dintre echipe este de 2 metri, iar distanţa între jucători de un metru.

Primul jucător din fiecare echipă are o minge pe care, la semnal, o va transmite pe deasupra capului către jucătorul din spate. Următorul, la rândul lui, o va da mai departe.

Când mingea ajunge la ultimul jucător, acesta revine în alergare în faţă şi continuă jocul, transmiţând mingea mai departe, până când primul jucător ajunge din nou în faţă. Câştigă echipa care termină prima.

Mențiuni/Sfaturi:

Se pot organiza variante ale jocului cu mingi de diferite dimensiuni. Se poate complica jocul dacă echipelor li se cere să se încadreze într-un anumit timp.

Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare:
La final vor fi felicitați toți participanții, se va evidenția atitudinea fair-play și echipa ai cărei membrii s-au susținut reciproc pe parcursul jocului.