Nume învățător / profesor: Mihaela Dumitrescu

Şcoala reprezentată: Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu”

Obiective:           

• să dezvolte raționamente;
• să formeze deprinderi de calcul cu înmulțiri;

• să formeze comportamente potrivite în raport cu lucrurile care ne aparțin.


Număr de participanți: clasa de elevi

Copiii pot lucra individual, în perechi sau în echipe de câte patru.


Resurse materiale : jucării, printre care o pisică din pluș, fișa de lucru


Durată: 30 de minute.


Loc de desfășurare: sala de clasă.


Conținut/descrierea jocului:

Copiilor le vor fi prezentate mai multe jucării. Li se va preciza că printre acestea se află una care a fugit fiindcă un copil nu a avut grijă de ea. Sunt îndemnați să o descopere parcurgând mai multe probe aflate pe fișa jocului.

Mențiuni/Sfaturi:

Atunci când se lucrează în perechi sau pe grupe, copiii sunt îndemnați să-și împartă sarcinile de la fiecare indiciu și să colaboreze pentru a elimina acele date care nu corespund.

Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare:

Cei care nu au descoperit numele jucăriei, vor fi puși să refacă pașii de lucru de la indiciul greșit. La final timpului dat, copiii care au descoperit jucăria fugară o vor identifica printre jucăriile prezentate și se discută pe baza motivelor pentru care jucăria a fugit de la copil. Jocul se încheie cu audierea cântecului „Fuga jucăriilor”, a doua strofă.