Nume învățător / profesor: Anca Anghelescu

Şcoala reprezentată: Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu”

Obiective:           

• să asculte activ
• să ilustreze diverse tipuri de salut

• să execute mișcări pe tema dată


Număr de participanți: 14 – 20


Resurse materiale :


Durată: 15 – 30 minute


Loc de desfășurare: sală de clasă, curtea școlii


Conținut/descrierea jocului:

Participanții la joc se plimbă prin încăpere/curte. Liderul anunță cu glas tare diferite modalităţi prin care membrii grupului urmează să se salute între ei. Fiecare urmează să îşi găsească un partener cu care se va saluta în modul respectiv.

Pentru următoarele saluturi, partenerii se vor schimba de fiecare dată.

Modalităţile de a se saluta sunt următoarele:

– Treceţi unul pe lângă celălalt, daţi din cap uitându-vă în altă parte!

– Zâmbiţi larg, întindeţi mâna dreaptă şi strângeţi energic mâna partenerului!

– Opriţi-vă, depărtându-vă doi paşi unul de celălalt, întindeţi mâinile în faţa voastră ca pentru o rugăciune şi înclinaţi-vă în mod ceremonios!

– Puneţi mâna dreaptă în dreptul inimii şi strângeţi mâna partenerului cu mâna stângă!

– Opriţi-vă, apropiaţi-vă capetele unul de altul şi frecaţi-vă nasurile cu multă grijă!

– Opriți-vă și sărutați-vă de două ori pe fiecare obraz, consecutiv!

– Opriți-vă, apropiaţi-vă alternativ obrazul de cel al partenerului, fară să-l atingeţi!

– Opriţi-vă și daţi-vă mâna privind în jos!

–  Opriţi-vă şi  ţineţi-vă de mijloc!

– Treceţi indiferenţi unul pe lângă celălalt!

– Îngenunchiaţi lângă partenerul vostru şi aplecați-vă întinzând mâinile în faţă!

– Treceţi grăbiţi unul pe lângă celălalt salutând cu mâna dreaptă în dreptul umărului!

– Opriți-vă, priviţi-vă în ochi și bateţi-vă pe umăr!

Conducătorul jocului va schimba des comenzile având grijă ca toţi membrii grupului să aibă timpul necesar pentru a se saluta.

Mențiuni/Sfaturi:

Activitate de reflecție cu participanții/Evaluare:
Întrebări:

Cum vi s-a părut jocul?

Cum v-ați simțit?

Care vi s-a părut cel mai prietenos salut? De ce?

Dar cel mai puțin plăcut? De ce?

Pe care dintre acestea le-ați putea folosi în viața voastră cotidiană?

Cum i-ați saluta pe profesorul de matematică, pe învăţător, pe mama, pe soră, pe rudele voastre ș.a. ?

Cum credeți că ar reacționa, dacă le-ați propune un tip de salut din joc?