Științe, arte și literatură

Muzică și mișcare

Activități interactive și de cunoaștere

Energizere

Karaoke

Se va audia un cântec în limba română sau într-o limbă străină studiată, urmărindu-se textul pe tabla interactivă. După înţelegerea globală a mesajului transmis de cântec, copiii vor citi fiecare strofă separat. Se va insista asupra elementelor de gramatică şi a...

Cântăm și învățăm

Elevii primesc fişe cu versurile unei melodii, dar unele din cuvinte lipsesc. Se ascultă melodia de 2 – 3 ori, iar elevii trebuie să se concentreze şi să scrie cuvintele lipsă în spaţiile libere. Cuvintele găsite se scriu pe tablă şi se construiesc propoziţii cu ele....

Orbul și călăuza

Copiii din clasă sunt împărţiţi în perechi, un elev fiind călăuza, iar celălalt, care este legat la ochi, devine „orbul”. Călăuza îşi conduce şi îşi ghidează coechipierul prin perimetrul în care se desfășoară activitatea, după ce, în prealabil, așază acolo diferite...

Poemul cu mai mulți autori

Se alege un subiect, de exemplu: „oraşul tău”. Se lansează provocarea: „Continuă cu cât mai multe cuvinte enunțul: «Pentru mine, oraşul meu înseamnă…»”. Cei mici sunt lăsați să lucreze singuri, pe o fişă pe care este scris enunțul de la care se porneşte exerciţiul....

Cleștișori pe sârmă

Nume profesor: Cristina Mariș Școala reprezentată: Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu” Obiective:            • să se încadreze într-un termen dat• să își dezvolte atenția Număr de participanți: număr par de...

Floarea

Nume învățător / profesor: Florentina Cucoaneş Şcoala reprezentată: Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu” Obiective: • să deseneze o floare; • să scrie prenumele pe mijlocul florii; • să noteze câte un lucru despre sine pe petalele florii; • să comunice celorlalți cele...

Jumătate de rebus

Nume învățător / profesor: Cristiana Paraschiv  Şcoala reprezentată: Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu” Obiective:            • să identifice elementele structurale ale plantelor sau animalelor; • să verifice...

Ghicește cuvântul

Nume învățător / profesor: Gabriela Ciobîcă Şcoala reprezentată: Liceul Pedagogic „Anastasia Popescuˮ Obiective:            • să exploreze și să descrie grafic un cuvânt; • să acorde atenție colegilor din grupul de...

Descifrează codul

Nume învățător / profesor: Lidia Apostol Şcoala reprezentată: Şcoala Nr. 7 Giurgiu …  …  …  ? 6 8 2 - o cifră corectă şi la locul ei;  6 1 4 - o cifră corectă, dar nu la locul ei;  2 0 6 - două cifre corecte, dar nu la locul lor;  7 3 8 -...

Dicționarul

Nume învățător / profesor: Anca Andrei Școala reprezentată: Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu” Obiective:            • consolidarea cunoștințelor • consolidarea spiritului de echipă • dezvoltarea gândirii, a...

Salut

Nume învățător / profesor: Anca Anghelescu Şcoala reprezentată: Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu” Obiective:            • să asculte activ • să ilustreze diverse tipuri de salut • să execute mișcări pe tema dată Număr de participanți: 14 - 20 Resurse materiale :...